Missie en strategie

Missie en Visie Stichting Irina
Onze visie bestaat uit de volgende onderdelen:

 

– Jongerenreizen organiseren

– Uitdragen Christelijke Identiteit

– Financiële ondersteuning

 

Hierbij ligt de focus t.a.v. het organiseren van de reizen op:

 

– Kennismaken individueel en als groep in bouw- en kinderwerk, contactmomenten en hulpverlening;

– kennismaken met Roemenië (land, cultuur,

Searching for a project creating assistance which consistently provides by the due date? We provide top-notch level of quality underneath robust ensures custom writings.

bevolking, leefomstandigheden van de zigeuners);

– Christelijke identiteit in de praktijk brengen; hulp aan de bevolking.

 

Wat doen we niet t.a.v. het organiseren van reizen:
– Geen andere landen, culturen, of bevolkingsgroepen;

– jongerenreizen die de wereld verbeteren; geen lange termijn projecten die vereisen dat we er lang(er) moeten zitten, of structureel financiële middelen nodig hebben;

– jongeren uitsluiten. Iedereen mag zich aanmelden of inschrijven. We delen de groep in nav de samenstelling van de groep en de leiding.

 

Wat doen we wel bij het uitdragen van onze Christelijke identiteit:

 

– Uitdelen van Gods Woord in de vorm van christelijke materialen;

– liefde laten zien door daden (in bouw- en kinderwerk, contactmomenten en hulpverlening;

– contact maken/onderhouden/hebben met zigeunerkerken.

 

Wat doen we niet bij het uitdragen van onze Christelijke identiteit:

 

– Evangeliseren als doel op zich;

– een leidende/sturende rol in kerkelijke/gemeentelijke/christelijke activiteiten;

– uitlenen van stagiaires of het opzetten van opleidingen (bv pastoraat).

 

Wat doen we wel met het oog op financiële ondersteuning:

 

– Incidentele sponsoring/financiële ondersteuning

 

Wat doen we niet met het oog op financiële ondersteuning:

 

– Structurele sponsoring/financiële ondersteuning

– Microkredieten